Programma

Programma

Asset owners en gebruikers hebben te maken met grote uitdagingen. Assets moeten steeds slimmer en efficiënter worden ingericht, ook wanneer deze “verouderd” zijn. Daarnaast moeten installaties minder CO2 uitstoten. In 2030 moet de CO2 uitstoot al met 50 procent zijn verlaagd en in 2050 zelfs met 95 procent (bron: TNO Innovation for life). En het aantal ongevallen door menselijke fouten moet naar nul!

Bent u klaar voor de toekomst?
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het beursprogramma? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief!

Kennisplatform voor onderhoud

Van praktijk naar ambitie // van ambitie naar praktijk

Tijdens het vrij toegankelijke conferentieprogramma op Maintenance en Worksafe staan deze actualiteiten centraal. Men krijgt antwoord op de vraag hoe onderhoudswerkzaamheden efficiënter en veiliger uitgevoerd kunnen worden. Hoe doorbreek je de huidige praktijk? Hoe denkt de werkvloer hierover en hoe verhoudt zich dit tot de visie van het management?

De focus ligt niet alleen op technologische ontwikkelingen die voor handen liggen, maar ook op de wijze HOE deze geïmplementeerd kunnen worden: de mensen, de organisatie(structuur), leiderschapsstijl, de flexibiliteit. De drie pijlers Assets, Veiligheid en Human Factor vormen de basis van het conferentieprogramma.

Assets

– Sustainable assets:
onderhoudsoptimalisatie en aanpassingen van bestaande assets

– Meerwaarde door innovatie:
de ontwikkeling en implementatie van (innovatieve) technologie nieuwe mogelijkheden om meerwaarde te creëren

Veiligheid

– Robotisering:
mens vs. machine – technologische kant van veiligheidsmanagement

– Gedrag:
het in stand houden en verbeteren van het leiderschap en de (veiligheids)cultuur

Wet- en regelgeving:
regelgeving op nationaal en Europees niveau

Human Factor

– Verbinding tussen projecten en medewerkers:
de juiste combinatie tussen techniek en mens

– 2.0 bedrijfsstructuur:
dominante logica doorbreken om met technologische ontwikkelingen mee te gaan

Scroll naar top