Evenementenhal Gorinchem – Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem

Programma

Van praktijk naar ambitie

Tijdens het conferentieprogramma van Maintenance en Worksafe staan de thema’s ‘Assets‘, ‘Veiligheid‘ & ‘Human Factor‘ centraal. 
Tijdens diverse presentaties en Workshops wordt u als bezoeker geïnspireerd en aan het denken gezet. Men krijgt antwoord op de vraag hoe onderhoudswerkzaamheden efficiënter en veiliger uitgevoerd kunnen worden. Hoe doorbreek je de huidige praktijk? Hoe denkt de werkvloer hierover en hoe verhoudt zich dit tot de visie van het management? De focus ligt niet alleen op technologische ontwikkelingen die voor handen liggen, maar ook op de wijze HOE deze geïmplementeerd kunnen worden: de mensen, de organisatie(structuur), leiderschapsstijl, de flexibiliteit.

programma luik goed

Kennispartners

Onze onafhankelijke kennispartners vertellen u meer over de invloed van onderhoud op veiligheid, betekenisvol leiderschap en verandering in asset management, risicoanalyse van gedrag, psychosociale arbeidsbelasting (PSA), duurzaamheid binnen asset management en nog veel meer!

Kennisprogramma

Dinsdag 12 april

Spreker: Gabby van Meer & Goudappel Cofeng

Omschrijving: Tijdens deze sessie leert u de synergie te vinden tussen de doelstellingen van het assetmanagement en die van duurzaamheid. Hiermee kunt u de beste resultaten behalen op beide terreinen. U maakt kennis met het Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling (RSDO) en ontdekt de kracht van de onderlinge samenwerking in verduurzaming tussen de Vervoerregio en het GVB.
Vragen als: Hoe bepaal je de duurzaamheidskillers van een organisatie? En waar kan assetmanagement bijdragen aan het bereiken uw (aangescherpte) duurzaamheidsambities? worden beantwoord. Ook is er voldoende ruimte om zelf vragen te stellen. Met deze kennissessie zet u ‘iets moeten met duurzaamheid’ om in een concreet plan, zodat ook u Duurzaam Assetmanagement effectief en succesvol in uw organisatie kan implementeren.

Bekijk meer over Gabby van Meer.

Elke werknemer heeft te maken met lichamelijke belasting, zeker ook de bedrijven die te maken hebben met onderhoud. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Bij lichamelijke overbelasting worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo zwaar, lang of vaak gebruikt dat er gezondheidsschade kan ontstaan.

Maar, hoe voorkom je dat er klachten ontstaan door fysieke belasting? Dat doe je door eerst goed de risico’s in kaart te brengen, waarna je kunt nadenken hoe deze kunnen worden weggenomen. Er zijn vaak meerdere opties, maar de ene maatregel heeft meer effect dan de andere. De volgorde waarin je het beste maatregelen kunt nemen, heet de TOP-strategie (Technische – Organisatorische – Persoonsgebonden maatregelen).

Tijdens deze kennissesie bespreken we:

 • De fysieke belasting in onderhoud
 • De aanpak volgens de TOP-strategie
 • Het in kaart brengen van risico’s
 • De stand van de campagne anno 2022

Zie het programma van NVDO.

Spreker: Jasper Scherpenborg, HRD Business Partner

De wereld verandert snel, zelfs in de conventionele industrie. Hoe zorg je dat de vakmens van de toekomst de juiste dingen weet en klaar is om meer te leren? In deze interactieve disucssie kijken we met Jasper Scherpenborg de bezoekers naar nieuwe vormen van kennisoverdracht.

Bekijk meer over iTanks.

Het gebruik van drones heeft, zowel letterlijk als figuurlijk, de laatste jaren een vlucht genomen binnen de industrie. De op afstand bestuurbare luchtvaartuigen kunnen op verschillende manieren worden ingezet, waaronder voor het uitvoeren van inspecties.

In deze kennissessie bespreken wij de verschillende voordelen van het gebruik van drones voor asset management. Zo kunnen inspecties veiliger worden uitgevoerd wanneer er niet meer op hoogte wordt gewerkt en er geen betreding van besloten ruimtes meer nodig is (non-entry). De inzet van drones (en andere robitica) zal ook kostenverlagend werken. Zo kunnen drones de veiligheidsrisico’s aanzienlijk verlagen, de efficiëntie verbeteren en de beschikbaarheid van assets aanzienlijk verhogen.

Tijdens deze kennisessie bespreken we:

 • De rol die drones/robotica spelen in dit strategisch initiatief van de asset owners om te voldoen aan wet- en regelgeving (compliance)
 • Het portfolio aan beschikbare oplossingen vandaag en in de toekomst
 • De resultaten van de nieuwe gedigitaliseerde technologie met betrekking tot inspecties van besloten ruimtes en de impact op: veiligheid, verkorten inspectietijd en verlengen van de inspectiecyclus door gevalideerde data in combinatie met de RBI strategie

Zie het programma van NVDO.

Spreker: Raymond Bekker, Managing Director/Owner CHEMConsult

Omschrijving: CHEMGroep gaat in gesprek met bezoekers, waarbij de alledaagse beleving en het eigen gedrag omtrent veiligheid centraal staan. Waar ligt de individuele bijdrage? Hoe kijkt men aan tegen PSA (Psychosociale arbeidsbelasting)? Onderschatten we de geestelijke gezondheid niet nog steeds te veel? Welke handelingen bestaan uit automatismen? En hoe reageren we op situaties die hiervan afwijken? Middels diverse operationele voorbeelden uit de industrie wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde is van risicoanalyse.

Wat is de rol van Early adopters bij het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in een organisatie? Ongeveer 20 procent ligt dwars en 20 procent loopt voorop, die early adopters. Hoe nemen zij de overige grote middengroep mee?

Bekijk meer over CHEMgroep.

Spreker: Henk Zeegelaar, QSHE IT Advisor

Omschrijving: In deze interactieve workshop bespreekt Henk op welke wijze iedere medewerker zijn/haar eigen bijdrage kan leveren aan het actueel en betrouwbaar houden van de RI&E. Aansluitend laat Henk zien hoe het gebruik van de RI&E-tools dit op een makkelijke manier mogelijk maakt.

Woensdag 13 april

Spreker: Gabby van Meer & Goudappel Cofeng

Omschrijving: Tijdens deze sessie leert u de synergie te vinden tussen de doelstellingen van het assetmanagement en die van duurzaamheid. Hiermee kunt u de beste resultaten behalen op beide terreinen. U maakt kennis met het Raamwerk voor Strategische Duurzame Ontwikkeling (RSDO) en ontdekt de kracht van de onderlinge samenwerking in verduurzaming tussen de Vervoerregio en het GVB.
Vragen als: Hoe bepaal je de duurzaamheidskillers van een organisatie? En waar kan assetmanagement bijdragen aan het bereiken uw (aangescherpte) duurzaamheidsambities? worden beantwoord. Ook is er voldoende ruimte om zelf vragen te stellen. Met deze kennissessie zet u ‘iets moeten met duurzaamheid’ om in een concreet plan, zodat ook u Duurzaam Assetmanagement effectief en succesvol in uw organisatie kan implementeren.

Bekijk meer over Gabby van Meer.

In de EU overlijden elk jaar meer dan 100.000 mensen als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. In Nederland ligt op ruim 3.000. Om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk te voorkomen, loopt er in Europa (op Nederlands initiatief) een programma waarmee bedrijven worden geholpen de juiste maatregelen te treffen. Maak er gebruik van en doe mee!

Tijdens deze kennissessie bespreken we:

 • Een introductie van de roadmap on carcinogens
 • De strategie en 12 challenges die worden uitgevoerd
 • Hoe de STOP-methodiek (basisregels voor werken met gevaarlijke stoffen) toe te passen op de werkvloer
 • Praktijkvoorbeelden

Zie het programma van NVDO.

Spreker: Dominique Nieuwpoort – Van ‘t Hof, Innovation Manager a.i.

Na de aftrap in 2021 hebben InnovationQuarter, NMT, Gemeente Rotterdam en Maritime Delta doorgebouwd aan een strak programma om data te delen en waarde te creëren. Dominique Nieuwpoort van Innovation Quarter geeft een update over dit project voor de maritieme sector.

Bekijk meer over iTanks.

Als leider in asset management draag je een bredere verantwoordelijkheid dan zorgdragen voor een efficiënte inzet van machines, apparaten en voorzieningen, over hun levenscyclus heen. Je bent ook verantwoordelijk voor de strategische veranderingen en de dynamiek en interactie die daaruit voortkomen tussen mensen in de organisatie. En, bovenal draag je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van en de synergie tussen jezelf en je collega’s om te komen tot het gewenste bedrijfsresultaat. Dat vraagt om inzicht in wat leiderschap is, hoe dat zijn weerslag krijg in het dagelijkse reilen en zeilen in je organisatie en in de interacties tussen mensen, en hoe je van daaruit inspiratie kunt krijgen hoe je jezelf (verder) kunt ontwikkelen als leider in asset management.

Tijdens deze kennisessie bespreken we:

 • Wat de essentie is van asset management
 • Jouw (toekomstige) rol als leidinggevende daarin
 • Hoe je leider in asset management wordt
 • Hoe je daarin verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en anderen, zonder anderen daarbij te kort te doen
 • Hoe je daarin balans zoekt en vindt met de ‘business’: het reilen en zeilen van de organisatie

Zie het programma van NVDO.

Spreker: Raymond Bekker, Managing Director/Owner CHEMConsult

Omschrijving: CHEMGroep gaat in gesprek met bezoekers, waarbij de alledaagse beleving en het eigen gedrag omtrent veiligheid centraal staan. Waar ligt de individuele bijdrage? Hoe kijkt men aan tegen PSA (Psychosociale arbeidsbelasting)? Onderschatten we de geestelijke gezondheid niet nog steeds te veel? Welke handelingen bestaan uit automatismen? En hoe reageren we op situaties die hiervan afwijken? Middels diverse operationele voorbeelden uit de industrie wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde is van risicoanalyse.

Wat is de rol van Early adopters bij het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in een organisatie? Ongeveer 20 procent ligt dwars en 20 procent loopt voorop, die early adopters. Hoe nemen zij de overige grote middengroep mee?

Bekijk meer over CHEMgroep.

Spreker: Pieter Pulleman, freelance journalist en Mark Oosterveer, iTanks

De vereniging industriepers (VIP) heeft onderzoek gedaan onder brengers, verwerkers en gebruikers van ‘nieuws’. In deze sessie bespreken we de uitkomsten en discussieert de Vip over de mogelijkheden om nieuws én verhalen bij de lezers te krijgen.

Donderdag 14 april

Spreker: Coen van Gulijk, TNO Healthy Living, Senior Scientist

Omschrijving: Coen zal een toelichting geven op zijn artikel in het Jaarboek van de Veiligheidskundige 2021. Dat artikel geeft aan hoe digitale technieken veiligheidsmanagement veranderen en wat veiligheidskundigen kunnen doen om op de toekomst voorbereid te zijn.

Spreker: Raymond Bekker, Managing Director/Owner CHEMConsult

Omschrijving: CHEMGroep gaat in gesprek met bezoekers, waarbij de alledaagse beleving en het eigen gedrag omtrent veiligheid centraal staan. Waar ligt de individuele bijdrage? Hoe kijkt men aan tegen PSA (Psychosociale arbeidsbelasting)? Onderschatten we de geestelijke gezondheid niet nog steeds te veel? Welke handelingen bestaan uit automatismen? En hoe reageren we op situaties die hiervan afwijken? Middels diverse operationele voorbeelden uit de industrie wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde is van risicoanalyse.

Wat is de rol van Early adopters bij het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in een organisatie? Ongeveer 20 procent ligt dwars en 20 procent loopt voorop, die early adopters. Hoe nemen zij de overige grote middengroep mee?

Bekijk meer over CHEMgroep.

De maatschappij verandert sterk. Steeds vaker worden bedrijven vanuit de maatschappij aangesproken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of dit betrekking heeft op duurzaamheidsaspecten, maatschappelijke verantwoordelijkheid of over het borgen van risico’s, de verantwoordelijkheid komt meer en meer bij bedrijven terecht.

Ook de asset manager wordt met deze problematiek geconfronteerd. Hoe gaat een bedrijf hiermee om? In deze kennissessie wordt ingegaan op de wijze, waarop de verschillende aspecten en verwachtingen in kaart kunnen worden gebracht, welke kapstok bieden ISO 55000 en het asset management vakgebied hierbij.

Tijdens deze kennissessie bespreken we:

 • Wat de basis en achtergrond is van ISO 55000
 • Waarom deze norm belangrijk is voor iedereen die actief bezig is met onderhoud en asset management
 • Wat een asset management systeem is en hoe het VDMXL-model hierin past
 • Ervaringen van bedrijven die zich lieten certificeren
 • Of certificatie een must is, of dat alleen de norm toepassen al genoeg is
 • De voordelen van certificering

Zie het programma van NVDO.

Spreker: Dennis de Winter, Social media expert en trendwatcher

Dennis de Winter, Social media expert en trendwatcher bij het Rotterdamse marketingbureau RauwCC neemt je in zijn brainstorm mee langs de veranderingen en de mogelijkheden van de Metaverse. Gaan we hier de industrie de 21ste eeuw mee intrekken of gaat deze trend aan de sector voorbij? Of wordt dit eindelijk het middel om nieuwe instroom voor de industrie te krijgen? Neem je vragen mee en beleef de brainstorm in real life!

Bekijk meer over iTanks.

Let op! Deze sessie is in het Engels. A confined space is a work location that is difficult to enter and is poorly ventilated. It is cramped, often dark, and there are few possibilities of escape. There is often insufficient oxygen, or hazardous substances that are released during the work. Examples of work that are carried out in these spaces include maintenance and cleaning work, repairs and inspections.

Every year a number of people are killed or seriously injured due to working in confined spaces, often because they are unaware of the dangers, poorly trained or the correct safety arrangements have not been put in place.

During this knowledge session we discuss:

 • Work permits
 • Instruments
 • Personal safety
 • Emergency situations; prevention and aid

See the whole program of NVDO.

Scroll naar top