Risicoanalyse met Power Suite voor opslagbedrijf Oiltanking

Beschrijving

De wereld van olie en gas kan een wereld vol risico’s voor ‘people and planet’ zijn. Om deze risico’s te reduceren, is periodieke evaluatie van assets nodig. Softwaretool Power Suite kan dit evaluatieproces faciliteren.

Pragma en Oiltanking begonnen met een pilot op de terminals in India, Colombia, België, Singapore en Nederland. Voor de uitvoering van de FMECA-analyse definieerden ze een gestandaardiseerde aanpak en bedrijfsvisie. Daarna volgden risicomatrices, gestandaardiseerde foutdefinities, assetbreakdown-formats en trainingen voor de projectleden. Er werden verschillende FMECA’s tussen verschillende terminals uitgevoerd om alle theorie in de praktijk te brengen en te zien waar aanpassingen nodig waren.

Het uitvoeren van een risicoanalyse kost tijd, zeker bij complexe terminals. Daarom is gekozen voor een contextanalyse, op terminal- en assetniveau. Daarmee worden de terminals en assets gegroepeerd op basis van kenmerk of criterium. Dan kan bijvoorbeeld één analyse worden uitgevoerd op een terminal, die vervolgens met beperkte aanpassingen kan worden gebruikt voor vrijwel identieke andere terminals, met vergelijkbare installaties, omgeving en dezelfde operationele kritikaliteit. Daardoor is minder tijd nodig voor de risicoanalyse van de terminals en het stimuleert het delen van kennis. Risicoanalyses kunnen zo wereldwijd worden gestandaardiseerd waardoor FMECA-onderzoeken steeds korter kunnen worden.

Scroll naar top