Pragma adviseert en begeleidt Ennatuurlijk naar nieuw onderhoudsbeheersysteem

Beschrijving

Vanaf diverse grote en kleine warmtebronnen lopen leidingen om gebouwen te voorzien van warm water voor de verwarming en kraanwater. In 2020 besloot Ennatuurlijk te onderzoeken of het in gebruik zijnde onderhoudsbeheersysteem (OBS) te upgraden was naar de hedendaagse eisen en wensen voor optimaal beheer van de assets. Het OBS moest tevens passen in het vernieuwde applicatielandschap van Ennatuurlijk en economisch de meest voordelige oplossing zijn. Pragma ondersteunt bij het beantwoorden van deze vraagstukken.

De centrale vraag: Hoe komen we tot een passend en volwassen OBS wat de informatievoorziening rond de assetmanagementvraagstukken volledig ondersteunt? Ennatuurlijk vroeg Pragma als onafhankelijk expert te ondersteunen bij het opstellen van een IST-SOLL-GAP-analyse en vervolgens het selectietraject. Op basis van de stakeholderanalyse is bepaald welke afdelingen betrokken werden bij het traject. Dit bestond uit:
– Het opstellen van een Programma van Eisen
– Het opstellen van werkprocessen en datamodellen
– Het definiëren van het decompositiekader
– Opstellen van een uitvraag, waaronder user cases
– Het selectietraject voor het best passende OBS, op basis van eenduidige offertes, presentaties en demonstraties
– Advies over de beheerorganisatie voor het nieuwe OBS

Op basis van de zorgvuldige selectie heeft Ennatuurlijk gekozen voor de aankoop van Infor EAM. In de afweging zijn de eisen en wensen aan het systeem meegenomen, maar is er ook een afweging gemaakt tussen de prestaties, risico’s en kosten over de levensduur.

Op dit moment is de Infor EAM software beschikbaar gemaakt voor Ennatuurlijk en is het project voor de implementatie van de software gestart. Pragma is hierbij als implementatiepartner betrokken. Samen met de medewerkers van Ennatuurlijk wordt er gewerkt aan het verbeteren en opschonen van de data, de inrichting en configuratie van Infor EAM en het koppelen met andere systemen. Uiteraard worden de gebruikers getraind.

Scroll naar top