Kennispartner NVDO

NVDO

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren.

De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent Asset Management.

De rol van veiligheid binnen onderhoud

Kommer den Uil, hoofd KAM bij BAM Infra Nederland en verantwoordelijk manager van BAM DLP
BAM Infra

Veiligheidsladder

“Veiligheid is topsport, de weg naar trede 5” Tijdens de lezing neemt Kommer den Uil, Hoofd KAM BAM Infra Nederland u mee op de reis die hij als manager van BAM DLP met zijn team heeft gemaakt om als eerste organisatie ter wereld het Veilig Bewust Certificaat Veiligheidsladder trede 5 te behalen. De lezing geeft u de unieke kans het echte verhaal te horen over Safety, Leadership en Human Factor. Hiermee bieden wij als NVDO u ook de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige die de Veiligheidsladder van binnen en van buiten kent.
Martijn Drost, Machineveiligheidsexpert bij Drost Safety Consultancy
Drost Safety Consultancy

Invloed van onderhoud op veiligheid

Er mag niet onderschat worden hoe belangrijk het testen van veiligheidsfuncties is. Wat als je back-up systemen niet werken door een gemeenschappelijk falen of doordat onverwachte fouten een intrede doen? Martijn Drost licht het belang uit en bekijkt wat er mis kan gaan bij veiligheidsfuncties.

Jos de Lange, Senior consultant, Manager NL-Focal Point, Work Health Technology bij TNO

Safety & health

Het Nederlands Focal Point (NL-FOP) vertegenwoordigt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Nederland. NL-FOP draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van veiligheid en gezondheid op het werk in Nederland en in Europa, door het importeren en exporteren van kennis, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden. Jos vertelt ons alles over de campagne activieiten en ontwikkelingen.

Dr. Martin Loeve, Delta Dynamics

Betekenisvol leiderschap en verandering in asset management

De focus op mensen en sociale interacties is dus de sleutel tot het bereiken van harmonie tussen individuele motivatie en organisatorische doelstellingen. Dat geldt ook wanneer organisaties hun bedrijfsefficiency moeten verbeteren en mensen daarin een belangrijke factor zijn. Immers, het is de mens die nieuwe technologieën ontwikkelt, toepast en onderhoudt.

Nico Groen, Principal Consultant Traduco
Traduco

Asset Management

De maatschappij verandert sterk. Steeds meer worden bedrijven vanuit de maatschappij aangesproken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of dit betrekking heeft over duurzaamheidsaspecten, maatschappelijke verantwoordelijkheid of over het borgen van risico’s, de verantwoordelijkheid komt meer en meer bij bedrijven terecht. Ook de Asset Manager wordt met deze problematiek geconfronteerd. Hoe gaat een bedrijf hiermee om? In deze presentatie wordt ingegaan op de wijze, waarop de verschillende aspecten en verwachtingen in kaart kunnen worden gebracht, welke kapstok bieden ISO 55000 en het Asset Management vakgebied hierbij.

Scroll naar top