Kennispartner NVDO

NVDO

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren.

De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent Asset Management.

De rol van veiligheid binnen onderhoud

Dr. Martin Loeve, Delta Dynamics

Betekenisvol leiderschap en verandering in asset management

De focus op mensen en sociale interacties is dus de sleutel tot het bereiken van harmonie tussen individuele motivatie en organisatorische doelstellingen. Dat geldt ook wanneer organisaties hun bedrijfsefficiency moeten verbeteren en mensen daarin een belangrijke factor zijn. Immers, het is de mens die nieuwe technologieën ontwikkelt, toepast en onderhoudt.

Nico Groen, Principal Consultant Traduco
Traduco

Asset Management

De maatschappij verandert sterk. Steeds meer worden bedrijven vanuit de maatschappij aangesproken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of dit betrekking heeft over duurzaamheidsaspecten, maatschappelijke verantwoordelijkheid of over het borgen van risico’s, de verantwoordelijkheid komt meer en meer bij bedrijven terecht. Ook de Asset Manager wordt met deze problematiek geconfronteerd. Hoe gaat een bedrijf hiermee om? In deze presentatie wordt ingegaan op de wijze, waarop de verschillende aspecten en verwachtingen in kaart kunnen worden gebracht, welke kapstok bieden ISO 55000 en het Asset Management vakgebied hierbij.

Scroll naar top