Kennispartner NVDO

NVDO

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren.

De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent Asset Management.

Doelmatig onderhoud

In de Nederlandse onderhoudsmarkt gaat tussen de 31 en 36 miljard euro om, zo’n 4-5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De volledige onderhoudssector biedt werkgelegenheid aan zo’n 310.000 onderhoudsprofessionals. Daarmee is ongeveer 3,5% van de werkzame bevolking in Nederland actief in de onderhoudssector (Bron: NVDO Onderhoudskompas).

In totaal wordt 85% van het onderhoudsbudget daadwerkelijk aan onderhoud besteed. De rest, 15%, is aan te duiden als overheadkosten. De totale groei van de gemiddelde omzet per bedrijf(sonderdeel) is van 3,5% gestegen naar 3,8% ten opzichte van vorig jaar. In alle sectoren binnen het onderhoud vindt omzetgroei plaats.

Met name de Manufacturing en Food, Beverage en Farma sectoren groeien hard. Verder is de omzet van de Adviseur/Inspecteur sterk gestegen afgelopen jaar. Een verklaring hiervoor kan zijn dat technologische ontwikkelingen steeds breder geïmplementeerd moeten worden, en er daardoor adviseurs met specialistische kennis en kunde nodig zijn.

Scroll naar top