Evenementenhal Gorinchem – Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem

technologie als antwoord op vooruitgang?

Nieuwe sensoren, Artificial Intelligence, reductie van uitstoot kool- en stikstofdioxide, verlengen levensduur installaties, drones, geen bedrijfsongevallen in de toekomst, connectiviteit, digital twinning, big data, personele uitdagingen, behoud van kennis, cyber security, energietransitie, Europese en Nederlandse wetgeving, predictive maintenance, robotisering, circulariteit, 5G, imago van de industrie, machineveiligheid, VR en AR, cultuur etc. etc. En ondertussen gaan de processen en werkzaamheden van de dagelijkse praktijk gewoon door. Kunt u door de bomen het bos nog zien? Zo nu en dan voel ik me murw gebonkt door alle ontwikkelingen. Één ding is zeker: er gebeurt veel. Om de uitdagingen van de toekomst te trotseren, is meegroeien met ontwikkelingen van belang. Maar waar moet men zich precies op richten?

De uitdaging van implementatie

Onlangs woonde ik een lezing bij over technologie en de mens, innovatie en organisatie. Hoe verhouden deze aspecten zich tot elkaar? In vrijwel alle speeches over technologische innovatie zie je de welbekende grafiek die de curve van een schans laat zien: op de Y-as van innovatie scoort de grafiek exponentieel meer naarmate de tijd (X-as) verstrijkt. M.a.w., het aantal technologische ontwikkelingen van de laatste jaren is enorm. Niets nieuws onder de zon. De spreker vervolgde zijn verhaal met grafieken over de ontwikkeling van politiek, maatschappij en het bedrijfsleven. Duidelijk is dat deze lijnen in de verste verte niet mee kunnen met de exponentiële groei van technologische innovatie. Op zichzelf geen bijzondere constatering, maar het algemene bewustzijn hiervan schijnt teleurstellend te zijn. Mensen en bedrijven zijn veelal geneigd om naar de lijn van technologische innovatie te kijken. Natuurlijk is het sexy om een middag over blockchain te ouwehoeren, maar in hoeverre kijkt men naar het gat tussen de grafieklijn van technologie en de andere drie? Vallen de nieuwe ontwikkelingen wel te implementeren? Volgens de spreker willen veel bedrijven meegroeien in het innovatieverhaal, maar zijn ze hier niet op ingericht. De organisatiestructuur is toe aan innovatie.

Thema’s Assets, Veiligheid en Human Factor

Bij het samenstellen van de thematiek voor het kennisprogramma van ons evenement, hebben we in overleg met onze partners een aantal thema’s gekozen. Tijdens het formuleringsproces van de thema’s zijn we gestart met de stip op de horizon: de 2025-fabriek. Hoe moet die eruit zien? En nog interessanter: hoe ziet de weg hiernaar toe eruit? Een lange opsomming van doelstellingen, uitdagingen en ambities volgde. Een flinke brainstormsessie. Om enigszins tot inkadering te komen, maakten we dankbaar gebruik van een metaforische tempel. De 2025-fabriek werd in het dak geplaatst. Het dak steunt op drie thematische pijlers waar we de brainstormitems zouden onderbrengen: ‘Assets’, ‘Veiligheid’ en ‘Human Factor’. Zo heeft sensortechnologie betrekking op Assets, gevaarlijke stoffen en regelgeving op Veiligheid en zo hebben cultuur en leiderschap betrekking op Human Factor. Om het plaatje compleet maken moest er een fundament onder de pijlers komen: ‘Organisatiestructuur’. Helemaal zuiver is dit wellicht niet. Je kunt immers beredeneren dat Organisatie onder Human Factor valt. We kiezen er doelbewust voor om dit niet te doen omdat organisatiestructuur ons inziens bepaalt of je constructief kunt gaan nadenken over ontwikkeling van bijvoorbeeld leiderschap of behoud van kennis. Voilà: een dak vol doelstellingen, drie thematische pijlers en een fundament! Rondom de pijlers nodigen we diverse sprekers uit die de luisteraar gaan boeien over een onderwerp.

Oogkleppen

Het mag duidelijk zijn dat we niet alleen aandacht willen schenken aan nieuwigheden. Haastig zoeken naar de laatste snufjes of trends is wat mij betreft een kansloze exercitie, dus even terug naar Organisatiestructuur. Wanneer is er eigenlijk sprake van een 2.0- of 3.0 organisatie? Welke dominante logica’s zien we terug in de praktijk? Ik hoor het graag van u. Tijdens dagelijkse operaties hebben bedrijven een dominante logica nodig. Via geijkte wegen het werk aanpakken en taken uitvoeren. Diezelfde logica neemt het risico met zich mee dat nieuwe kansen niet worden opgemerkt. Het kan oogkleppen geven. Het kan dus super innoverend zijn wanneer organisaties opzoek gaan naar het doorbreken van dominante logica om vervolgens verbeterslagen te kunnen maken op het gebied van Assets, Veiligheid of Human Factor. We delen graag een aantal praktijkcasussen met de luisteraar.

Van huidige praktijk naar nieuwe ambities

Bij de gekozen thematiek hoort natuurlijk een krachtig motto. Aanvankelijk kozen we voor “van ambitie naar praktijk”. Dit vond ik logisch klinken, want we namen immers het dak vol ambities als uitgangspunt. Later attendeerde één van onze kennispartners ons erop dat dit impliceert dat ambities of doelstellingen top-down naar de praktijk worden gestuwd. Er ontstond al gauw consensus over feit dat dit niet de boodschap moet zijn. Het zou wellicht andersom moeten zijn. Waar staat de praktijk vandaag de dag en hoe kan men vanuit die huidige praktijk nieuwe doelstellingen of ambities formuleren en daadwerkelijk behalen? High Performance Organizations kunnen slechts bestaan bij de gratie van een uitmuntende bedrijfscultuur waarbij mensen in alle lagen blijven leren en input leveren voor continu verbeteren. In mijn ogen wordt de basis hiervoor gevormd op de werkvloer en niet in de board room. De board room schept uiteraard wél kaders. Tevreden concludeerden we: “Van Praktijk naar Ambitie”.

Gesprek tussen asset owner en leverancier

De trends en ontwikkelingen binnen de industrie laten zich niet vangen in een paar alinea’s, maar wij, onze partners en exposanten praten er graag met u over! Tijdens vakbeurs Maintenance en Worksafe, die tegelijkertijd gehouden worden op 1, 2 en 3 december 2020 in Evenementhal Gorinchem, zoomen we in op de actualiteiten. Middels een interactief conferentieprogramma faciliteren we een gesprek tussen asset owner en leverancier. Deze sessies zijn voor een ieder vrij toegankelijk. Vakbeurzen Maintenance en Worksafe gaan in essentie om twee zaken:
1. Onderhoud en asset management
2. Hoe voert men dit veilig uit?
Met de aanvulling van de gekozen thematiek, geloven we als beursorganisatie dat wij, in samenwerking met onze partners, een relevant platform bieden voor de Nederlandse industrie waar men elkaar kan ontmoeten, zaken kan doen en zich kan laten inspireren. Tot spreeks!

Door Michiel Schröder, Head of Event Maintenance & Worksafe Gorinchem

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top